Юридичний словник-довідник

Комерційні банки — кредитні установи різних видів і форм власності, створені на акціонерних або пайових засадах юридичними чи фізичними особами. Згідно із Законом України «Про банки та банківську діяльність» К. б. набувають форми закритих і відкритих акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю. Засновниками К. б. можуть бути юридичні особи і громадяни України, а також іноземні фізичні і юридичні особи, але не менше трьох осіб. Не можуть бути засновниками К. б. Ради народних депутатів усіх рівнів, їхні виконавчі органи, політичні і профспілкові організації, спілки та партії, громадські фонди, військовослужбовці, посадові особи усіх правоохоронних органів, органи державної влади й управління, державні підприємства, організації та установи, особи, яким суд забороняє займатися певною діяльністю до закінчення строку дії вироку. Частка будь-кого із засновників чи акціонерів не повинна перевищувати 35 відсотки» статутного фонду. Статутний фонд К. б. формується тільки за рахунок власних коштів акціонерів і пайовиків. Заборонено формувати його за рахунок неподіленого прибутку або коштів інших фондів, а також 6юджетних, кредитних та заставних коштів. Реєстрація К. б. здійснюється у місячний строк від дня надходження заяви і документів, передбачених у ст. 22 Закону України «Про банки та банківську діяльність» К. 6. здійснюють на договірних умовах кредитно-розрахункове, касове та інше банківське обслуговування юридичних осіб і громадян. Для координації своєї діяльності і захисту власних інтересів можуть створювати спілки, асоціації та інші об'єднання. Вживають заходи впливу до клієнтів, які не виконують зобов'язані, щодо своєчасного повернення кредитів. Діяльність К. б. підлягає перевірці аудиторськими організаціями, уповноваженими відповідно до законодавства здійсню вати такі перевірки.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити