Юридичний словник-довідник

Конкурс у трудовому праві — попередня умова для укладання трудового договору з працівниками окремих категорій. Конкурси проводяться для заміщення посад професорсько-викладацького складу вузів, наукових співробітників науково-дослідних установ, артистів, режисерів та інших творчих працівників театрів, концерт них організацій, а також посад державних службовців — керівних працівників та спеціалістів державних органів (міністерств, відомств). За конкурсом заміщуються лише вакантні посади. Рішення про проведення конкурсу приймає керівник установи (організації, закладу). Для організації та проведення конкурсу наказом керівника створюється конкурсна комісія. Інформація про конкурс на заміщення вакантних посад, строк подання заяв для участі в ньому, професійні та кваліфікаційні вимоги до кандидатів на посаду доводиться до відома працівників установи, в якій оголошується конкурс, а також поширюється через засоби масової інформації, зокрема публікується в пресі. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають на ім'я керівника заяву, до якої додають, зокрема, особовий листок з обліку кадрів, автобіографію, копії документів про освіту. Особи, які працюють в організації, де оголошено конкурс, і бажають взяти участь у ньому, зазначених документів до заяви не додають. Забороняється вимагати від кандидатів на вакантні посади відомості і документи, подання яких не передбачено чинним законодавством. На підставі поданих документів, співбесід комісія чи вчена рада приймає рішення щодо кожного учасника конкурсу голосуванням. За результатами конкурсу комісія або вчена рада готує пропозиції для керівника щодо прийняття на роботу кожного учасника конкурсу. Рішення конкурсної комісії чи вченої ради має бути затверджене керівником організації. За результатами конкурсу керівник видає наказ про прийняття на роботу.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити