Юридичний словник-довідник

Консорціум — вид об'єднання підприємств, тимчасове статутне об'єднання промислового та банківського капіталу для досягнення спільної мети. Об'єднання підприємств у К. не повинно суперечити антимонопольному законодавству. К.— юридична особа, яка діє на підставі статуту, затвердженого його учасниками., Підприємства, що увійшли до складу К., зберігають право юридичної особи. До складу К. можуть входити як українські підприємства і банки, так і підприємства і банки іноземних держав. К. не відповідає за зобов'язаннями підприємств, що увійшли до його складу, підприємства не відповідають за зобов'язанням К. Підприємства, що входять до складу К., можуть у будь який час вийти з нього із збереженням взаємних зобов'язань та укладених договорів з іншими підприємствами і організаціями. К. ліквідовується за рішенням підприємств, що входять до його складу, після досягнення мети, для якої він створювався. Майно, що залишається після ліквідації К., розподіляється між учасниками згідно із статутом.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити