Юридичний словник-довідник

Кооператив — організаційна форма добровільного об'єднання громадян для спільної діяльності з метою здійснення економічних інтересів своїх членів на основі взаємної допомоги і майнової, а в деяких випадках і трудової участі. У багатьох випадках К. називаються товариствами, кооперативними організаціями. До кооперативних форм належать також артілі. В разі створення кооперативної системи К. є її первинною ланкою. Юридичне поняття К. визначено в законі колишнього СРСР «Про кооперацію в СРСР». Відповідно до ст. 5 цього закону К. є організацією громадян, які добровільно об'єдналися на основі членства для спільного ведення господарської та іншої діяльності на базі належного йому на праві власності, орендованого або наданого в безоплатне користування майна, самостійності, самоврядування і самофінансування, а також матеріальної заінтересованості членів К. і найбільш повного поєднання їх інтересів з інтересами колективу і суспільства. У Законі України «Про власність» (ст. 20) кооперативні товариства названі серед суб'єктів колективної власності (Відомості Верховної Ради УРСР — 1991,—№ 20,— Ст. 249). Ст. 24 цього Закону визначає об'єкти права власності кооперативу (колгоспу). Згідно із Законом України «Про підприємства» (ст. 2) підприємство, засноване на власності К., є колективним. К., як і інше підприємство чи товариство, підлягає державній реєстрації, яка здійснюється у виконавчому комітеті районної, міської, районної у місті Ради народних депутатів за місцезнаходженням підприємства. Для державної реєстрації виконавчому комітету відповідної Ради народних депутатів подаються рішення засновника про створення, статут, документ, який підтверджує сплату мита за реєстрацію. Державна реєстрація К. здійснюється протягом 30 днів від дня подачі установчих документів. К. включається до державного реєстру ї набуває прав юридичної особи від дня його державної реєстрації. К. здійснює ті види господарської чи іншої діяльності, предмет і цілі якої передбачені його статутом. До складу К. можуть входити структурні підрозділи, в тому числі територіально відокремлені (відділи, цехи, майстерні, ательє, магазини, ферми, бригади). К. має право відкривати свої філії і представництва, вступати у спілки, союзи та інші об'єднання.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити