Юридичний словник-довідник

Апартеїд — політика і практика расової сегрегації і дискримінації з метою встановлення і підтримання панування однієї расової групи людей над будь-якою іншою расовою групою та систематичного гноблення її. Основними напрямами політики А. є: позбавлення члена або членів расової групи чи груп права на життя і свободу особи; вбивство членів расової групи чи груп; заподіяння членам расової групи чи груп серйозних тілесних ушкоджень або розумового розладу і посягання на їхню свободу та гідність або застосування до них тортур чи жорстокого, нелюдського і такого, що принижує гідність, поводження і покарання; безпідставний арешт і незаконне утримання в тюрмах членів расової групи чи груп; навмисне створення для расової групи чи груп таких умов життя, які розраховані на повне або часткове фізичне знищення; заходи законодавчого характеру, спрямовані на обмеження основних прав і свобод корінного населення за расовою ознакою та ін. А.— форма державної політики. У рамках ООН прийнято Міжнародну конвенцію про припинення злочину А. і покарання за нього (1973). Значну роботу у боротьбі з А. провадить Спеціальний комітет ООН проти А. Згідно із Конвенцією А. кваліфікується як злочин проти людства.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити