Юридичний словник-довідник

Корупція (від лат. corruptio — підкуп) — одна з форм зловживання владою, пов'язана з підкупом посадових осіб. Слід відрізняти від інших форм зловживання посадовими особами владою, не пов'язаних з підкупом: наприклад, розкрадання державного чи недержавного майна, створення без законних на те підстав переваг (привілеїв) для себе або своїх близьких тощо. К. характеризують: 1) використання посадовою особою влади для незаконного одержання тих чи інших благ, що надаються у вигляді підкупу; 2) порушення підкупленою посадовою особою принципу публічності влади в егоїстичних інтересах приватних осіб. З К. пов'язані інші прояви злочинності, особливо організована зло чинність, для якої К. є важливою умовою існування. Радикальний засіб протидії К.— організація влади таким чином, щоб посадові особи не могли зловживати нею (удосконалення системи управління суспільством, розширення прав і свобод громадян та ін.). Боротьба з К. може бути ефективною за умови, що добросовісне виконання посадовою особою своїх функцій (обов'язків) є вигідним і престижним. За кримінальним законодавством України К. переслідується відповідно до норм, що передбачають відповідальність за одержання хабара, посередництво при хабарництві і дачу хабара.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити