Юридичний словник-довідник

Лісове право — порівняно відокремлена група норм і правових інститутів, об'єднаних спільністю лісових відносин, що регулюються цими нормами. Л. п.— підгалузь екологічного права України. В основу Л. п. покладено правові норми щодо власності на ліси (усі ліси є власністю держави), лісового фонду і лісових ресурсів, компетенції державних органів у галузі управління і контролю за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів, державного обліку лісового фонду, прав та обов'язків лісокористувачів тощо. Самостійні правові інститути складають правові норми щодо здійснення державного управління і контролю у цій галузі, організації лісового господарства, використання лісових ресурсів, економічного механізму лісокористування, відтворення й охорони лісів, вирішення спорів і встановлення відповідальності у галузі охорони і використання лісів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити