Юридичний словник-довідник

Майно —1) матеріальні блага, які є об'єктом речових прав (права власності, повного господарського відання, права оперативного управління, сервітутів, суперфіцію та ін.). Поняття М. ширше за поняття речі. М.— це не лише річ або кілька речей, а й майнові права; 2) сукупність майнових прав та обов'язків певної особи, У цьому значенні вживають поняття «спадкове майно», М., що знаходиться на балансі підприємства; 3) сукупність майнових прав певної особи. У цьому значенні поняття М. вживається головним чином у правових нормах, спрямованих на захист будь-якого майнового права (наприклад, у нормах про охорону М. у разі безвісної відсутності).
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити