Юридичний словник-довідник - 2021


Медичні огляди працівників

Медичні огляди працівників — огляди, які проводять медичні працівники у визначених законом випадках з метою встановлення придатності деяких категорій працівників до роботи і запобігання професійним захворюванням, а також з метою охорони здоров'я населення. Існують дві форми М. о.: попередні (при прийнятті на роботу) і періодичні, що здійснюються в процесі роботи протягом трудової діяльності. Згідно із ст. 169 КЗпП України проводять М. о. працівників, зайнятих на важких роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, чи при професійному доборі. Перелік професій працівників, які підлягають М. о., термін і порядок його проведення встановлюються Міністерством охорони здоров'я України за погодженням з Державним комітетом України з нагляду за охороною праці.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити