Юридичний словник-довідник

Міжнародне право навколишнього природного середовища — система міжнародних принципів і норм з охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів. Головне призначення М. п. н. п. с.— забезпечити міжнародне співробітництво держав у відповідній галузі. Предметом його є міжнародні екологічні відносини, тобто відносини у сфері взаємодії людства з оточуючим природним довкіллям. Ці відносини стосуються міжнародних природних об'єктів і ресурсів (міжнародні ріки, Світовий океан, космічний простір, деякі об'єкти тваринного світу тощо). Суб'єктами М. п. н. п. с. є насамперед держави. Вони несуть відповідальність за дії своїх органів. До суб'єктів цього права належать також міжнародні урядові та неурядові організації, а у передбачених випадках і юридичні та фізичні особи. Норми цього права містяться у міжнародних конвенціях, угодах, договорах, у визнаних публічно державами міжнародних звичаях тощо. До джерел М. п. н. п. с. належать, зокрема, Всесвітня хартія природи (1982), Конвенція про транскордонне забруднення атмосферного повітря на великі відстані (1979), Конвенція про охорону озонового шару (1985), Конвенція про заборону військового чи будь-якого іншого ворожого використання засобів впливу на природне середовище (1977), Конвенція про охорону всесвітнього культурного і природного надбання (1972), Європейська конвенція про цивільну відповідальність за шкоду, завдану навколишньому середовищу небезпечною для нього діяльністю (1993), численні договори і конвенції про охорону морського середовища, космосу тощо. Україна є учасницею багатьох з цих конвенцій та договорів, бере активну участь у міжнародному екологічному співробітництві.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити