Юридичний словник-довідник

Міжнародне публічне право — система норм (правил поведінки), які регулюють відносини між суб'єктами міжнародного права. Основні суб'єкти його — держави та міждержавні організації. Спеціальні (нетрадиційні) суб'єкти — фізичні особи та неурядові організації. Як правовій системі М. п. п. притаманна нормативність — загальний обов'язковий стандарт поведінки суб'єктів. Основою М. п. п. є його імперативні норми, які включають також основні принципи міжнародного права, що відображають загальні інтереси міжнародного співтовариства в цілому. Відхід від імперативних норм неприпустимий, всі інші норми М. п. п. мають відповідати імперативним. Серед норм М. п. п. розрізняють договірні та звичаєві. Реалізацію норм забезпечують держави індивідуально або колективно, а також за допомогою міжнародних організацій. Допустиме примусове виконання М. п. п. на підставі чинних норм і принципів. Велику роль у примусовому виконанні норм М. п. п., коли йдеться про інтереси міжнародного спів товариства в цілому, відіграє ООН (за рішенням її Ради Безпеки). М. п. п. як правова система міжнародного співтовариства взаємодіє з національними правовими системами на основі загальновизнаного принципу примату М. п. п.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити