Юридичний словник-довідник

Міжнародно-правова регламентація археологічних розкопок — міжнародно-правові норми, які регулюють відносини дослідження, охорони і збереження археологічної спадщини. Такі норми містяться в ряді міжнародних конвенцій, зокрема в Конвенції ЮНЕСКО про захист культурних цінностей в період збройного конфлікту (1954), в Конвенції ЮНЕСКО про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини (1972) тощо. Найдетальніше ця сфера міжнародних відносин регулюється спеціалізованими міжнародними актами, присвяченими безпосередньо пам'яткам археології: Європейською конвенцією про охорону археологічної спадщини (1992) та рекомендаційними актами — Заключним актом міжнародної конференції з розкопок (1937), Рекомендацією ЮНЕСКО стосовно принципів міжнародної регламентації археологічних розкопок (1956), Рекомендаціями Асамблеї Ради Європи № 848 (1978), № 921 (1981), № 1072 (1986) щодо археології, Міжнародною Хартією ІКОМОС з охорони і використання археологічної спадщини (1990) тощо. Крім того, окремі питання М.-п. р. а. р. регулюються двосторонніми або багатосторонніми угодами держав.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити