Юридичний словник-довідник

Міжпарламентська Асамблея — консультативний орган парламентів країн СНД. Утворена відповідно до Угоди про М. А., яку підписали 27.III.1992 у м. Алмати керівники парламентів ряду держав — учасниць СНД. Вищим органом М. А. є її пленарні засідання. Діють також постійні комісії М.А. з конкретних напрямів співробітництва, зокрема з питань права, соціальної політики і прав людини, оборони і безпеки тощо. Місцем постійного перебування робочих органів М. А. є Санкт-Петербург. М. А. розглядає пропозиції з основних напрямів співробітництва парламентів країн СНД. Видає «Інформаційний бюлетень» та «Вісник М. А». Діяльність М. А. сприяє співробітництву парламентів країн СНД, обмінові інформацією між ними тощо.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити