Юридичний словник-довідник

Міжрайонний (окружний) суд — судовий орган з повноваженнями районного (міського) суду. Утворюється на основі районних (міських) судів для забезпечення колегіального розгляду судових справ районними (міськими) судами, до яких обрано недостатню кількість суддів. До складу М. (о.) с. може входити кілька районних (міських) судів. Голову М. (о), с. призначають з числа голів районних (міських) судів, що входять до складу М. (о.) с. Він головує на судових засіданнях або призначає для цього одного із суддів районних (міських) судів, вирішує питання про відвід судді, який одноособово розглядає справу, утворює склад суду з числа суддів районних (міських) судів, що входять до складу М.(о.)с. Процесуальний порядок діяльності М. (о.) с. щодо розгляду конкретних кримінальних та цивільних справ регулюється тими ж актами, що й діяльність інших судів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити