Юридичний словник-довідник

Міліція — спеціальна структура виконавчої влади, яка охороняє громадський порядок, веде боротьбу із злочинністю, захищає життя, здоров'я, права і свободи громадян. М.— єдина система органів, яка входить до структури Міністерства внутрішніх справ України і виконує адміністративну, профілактичну, оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну, виконавчу та охоронну (на договірних засадах) функції. Загальні засади діяльності М. встановлені Законом України «Про міліцію» від 28.ХІІ.1990. М. складається з таких підрозділів: кримінальна М.; М. громадської безпеки; транспортна М.; державна автомобільна інспекція; М. охорони; спеціальна М. М. зобов'язана: забезпечувати безпеку громадян і громадський порядок; запобігати злочинам, виявляти, припиняти та розкривати їх; припиняти адміністративні правопорушення і здійснювати провадження у справах щодо них; проводити профілактичну роботу серед осіб, схильних до скоєння злочинів; розшукувати громадян, які переховуються від органів дізнання, слідства і суду, ухиляються від виконання кримінального покарання, пропали безвісти, та інших осіб у випадках, передбачених законодавством; виконувати прийняті в установленому законом порядку і в межах своєї компетенції рішення прокурора, слідчого, суду; забезпечувати в межах своєї компетенції безпеку дорожнього руху, дотримання законів, правил і нормативів у цій сфері; видавати відповідно до законодавства дозвіл на придбання, зберігання, носіння і перевезення зброї, боєприпасів, вибухових речовим 1.1 матеріалів, інших предметів і речовин, щодо зберігання і використання яких встановлено спеціальні правила, контролювати дотримання громадянами і службовими особами встановлених законодавством правил паспортної системи, в'їзду, виїзду, перебування в Україні і транзитного проїзду через її територію іноземних громадян та осіб без громадянства; охороняти на договірних засадах майно громадян, колективне і державне майно., Незалежно від того, в якому підрозділі працює працівник М., та від посади, яку він обіймає, місцеперебування і часу, в разі звернення до нього громадян або службових осіб із заявою чи повідомленням про події, які загрожують особистій або громадській безпеці, або у разі безпосереднього виявлення таких він зобов'язаний вжити заходів щодо попередження і притінення правопорушень, рятування людей, надання допомоги особам, які потребують її, встановлення і затримання осіб, які вчинили правопорушення, охорони місця події і повідомити про це в найближчий підрозділ М. Для виконання покладених на М. обов'язків вона наділена певними правами, зокрема: перевіряти у громадян при підозрі у вчиненні правопорушень документи, які посвідчують їхню особу, а також інші документи; викликати громадян і службових осіб у справах про злочини та у зв'язку з матеріалами, що знаходяться в її провадженні; затримувати і тримати у спеціально відведених для цього приміщеннях осіб, підозрюваних у скоєнні злочину, обвинувачуваних, які переховуються від дізнання, слідства чи суду, осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, та деяких інших громадян згідно із чинним законодавством; накладати адміністративні стягнення; проводити дізнання і за дорученням слідчих органів у кримінальних справах обшуки, вилучення, допити та інші слідчі дії відповідно до кримінально-процесуального законодавства; здійснювати на підставах і в порядку, встановлених законом, гласні та негласні оперативно — розшукові заходи, фото -, кіно -, відеозйомку і звукозапис, прослуховувати телефонні розмови з метою розкриття злочинів; з дотриманням певних вимог чинного законодавства входити безперешкодно у будь-який час доби на територію і в приміщення підприємств, установ і організацій, на земельні ділянки, в житлові та інші приміщення громадян; вилучати у громадян і службових осіб предмети і речі, заборонені або обмежені в обігу, а також документи з ознаками підробки. М. має право застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби (наручники, гумові кийки, засоби зв'язування, сльозоточиві речовини, світлозвукові пристрої відволікаючої дії, пристрої для відкриття приміщень і примусової зупинки транспорту, водомети, бронемашини та інші спеціальні транспортні засоби), а також використовувати службових собак і застосовувати вогнепальну зброю у випадках і в порядку, передбачених Законом України «Про міліцію». Особовий склад М. складається з працівників, що проходять державну службу в підрозділах М., яким відповідно до чинного законодавства присвоєно спеціальні звання М. Контроль за діяльністю М. здійснюють Кабінет Міністрів України, Міністр внутрішніх справ України і в межах своєї компетенції місцеві Ради. Ради, контролюючи роботу М., не втручаються в її оперативну діяльність. Нагляд за дотриманням законності у діяльності М. здійснюють Генеральний прокурор України і підлеглі йому прокурори.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити