Юридичний словник-довідник

Міністерство внутрішніх справ України — центральний орган державної виконавчої влади. Діє Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затверджене розпорядженням Президента України від 7.X.1992. Основними завданнями МВС є: організація і координація діяльності органів внутрішніх справ щодо захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, охорони громадського порядку і забезпечення громадської безпеки; участь у розробці та реалізації державної політики щодо боротьби із злочинністю; запобігання злочинам, припинення, розкриття і розслідування їх, розшук осіб, які скоїли злочини, вжиття заходів щодо усунення причин і умов, які сприяють вчиненню правопорушень; визначення основних напрямів удосконалення роботи органів внутрішніх справ, надання їм організаційно-методичної та практичної допомоги; забезпечення виконання кримінальних покарань; організація роботи, пов'язаної із забезпеченням безпеки дорожнього руху та пожежної безпеки; забезпечення законності в діяльності працівників і військовослужбовців системи. МВС у межах своїх повноважень на основі й на виконання чинного законодавства видає накази, організовує і контролює їхнє виконання. У разі необхідності разом з іншими центральними органами державної виконавчої влади видає спільні акти. Рішення МВС з питань безпеки дорожнього руху, пожежної безпеки та з інших визначених чинним законодавством питань є обов'язковими для центральних і місцевих органів державної виконавчої влади, а також підприємств, установ, організацій. МВС України відповідно до покладених на нього завдань проводить необхідну організаційно-розпорядчу роботу, зокрема: організовує здійснення органами внутрішніх справ профілактичних і оперативно-розшукових заходів щодо запобігання, виявлення, припинення і розкриття злочинів, провадження дізнання і попереднього слідства у справах про злочини, розслідування яких законом покладено на органи внутрішніх справ; організовує роботу органів внутрішніх справ щодо охорони громадського порядку на вулицях, майданах, у парках та інших громадських місцях, запобігання та припинення адміністративних правопорушень і забезпечення провадження у справах про них, розгляд яких законом покладено на органи внутрішніх справ; безпосередньо здійснює роботу щодо виявлення, розкриття і розслідування злочинів міжрегіонального і міжнародного характеру, веде боротьбу з організованою злочинністю та наркобізнесом і злочинами у сфері економіки; організовує інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів внутрішніх справ, формує центральні довідково-інформаційні фонди, здійснює оперативно-пошуковий та криміналістичний облік, у межах своїх повноважень веде державну статистику; організовує на договірних засадах охорону майна всіх видів власності, разом із заінтересованими органами проводить роботу щодо підвищення надійності охорони об'єктів; бере участь у розробці проектів міжнародних договорів (угод) України з питань боротьби із злочинністю, забезпечує у межах своїх повноважень виконання укладених міжнародних договорів (угод) України. Внутрішня структура МВС визначається в основному структурою органів внутрішніх справ. Апарат МВС складається з головних управлінь, самостійних управлінь і відділів та інших структурних підрозділів. Серед них — Головний штаб, Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю, Головне управління карного розшуку, Головне управління державної служби боротьби з економічною злочинністю, Головне управління державної автомобільної інспекції, Головне інформаційне бюро тощо. МВС здійснює свої організаційно-розпорядчі функції щодо підрозділів органів внутрішніх справ у Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі і на транспортних магістралях, а також щодо навчальних закладів та науково-дослідних установ системи МВС. МВС — юридична особа, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного герба України і власним найменуванням. Див. також Міліція.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити