Юридичний словник-довідник

Міністерство юстиції України — центральний орган державної виконавчої влади, що підпорядковується Кабінету Міністрів України. Діє на підставі Положення, затвердженого розпорядженням Президента України. М. ю. У. бере участь у реалізації державної політики у сфері захисту прав і законних інтересів громадян, розробці проектів актів законодавства та його систематизації, забезпечує організаційну діяльність судів, удосконалення правової роботи у народному господарстві і правової освіти населення, здійснює керівництво органами нотаріату, реєстрації актів громадянського стану, науково-дослідними експертними установами, легалізацію і реєстрацію міжнародних та всеукраїнських громадських організацій, політичних партій, благодійних фондів та символіки, державну реєстрацію нормативних актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, розробляє проекти міжнародних договорів (угод) України з питань правової допомоги у цивільних, сімейних та кримінальних справах, організовує виконання таких договорів, проводить технічну політику в галузі правової інформації та виконує інші властиві йому функції. М. ю. очолює міністр, який несе персональну відповідальність за виконання покладених на міністерство повноважень і функцій. В М. ю. У. утворюється колегія, рішення якої втілюються в життя, як правило, наказами міністра. М. ю. У. підпорядковані Головне управління юстиції в Автономній Республіці Крим, управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі. У віданні М. ю. У.— Київський, Львівський, Донецький, Одеський (з Дніпропетровським, Кримським, Миколаївським відділеннями) науково-дослідні інститути судових експертиз, Республіканські курси підвищення кваліфікації працівників юстиції , (з філіалом у Харкові). При М. ю. У. діють: Центр правової реформи і законопроектних робіт, Центр правової інформації, Координаційно-методична рада з правової освіти, Координаційна рада з проблем судової експертизи, Вища кваліфікаційна комісія нотаріату. Працюють також наукові консультативно-методичні ради.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити