Юридичний словник-довідник

Місцевий референдум — спосіб прийняття громадянами України, які постійно проживають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, рішень з найважливіших питань місцевого значення. Прийняті М. р. рішення мають вищу юридичну силу щодо рішень Рад народних депутатів, на території яких він проводиться. Предметом М. р. може бути прийняття, зміна або скасування рішень з питань, що віднесені законом до власних повноважень місцевого самоврядування відповідного рівня, або прийняття рішень, які визначають зміст рішень Рад та їхніх виконавчих органів. Виключно М. р. вирішуються питання про найменування або перейменування сіл (сільрад), селищ, міст, районів, областей, а також про дострокове припинення повноважень відповідної Ради, її голови. Рішення, прийняті М. p., є обов'язковими для виконання на відповідній території, якщо вони не суперечать законодавству. Порядок проведення М. р. визначає Закон України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми».

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити