Юридичний словник-довідник

Міська Рада народних депутатів — представницький орган місцевого самоврядування у містах. Складається з народних депутатів, які обираються строком на чотири роки у кількості, визначеній самою Радою відповідно до Закону України «Про вибори депутатів і голів сільських, селищних, районних, міських, районних у містах, обласних Рад». Очолює М. Р. н. д. голова, якого обирає безпосередньо населення міста і який за посадою є головою виконавчого комітету Ради. В межах своєї компетенції М. Р. н. д. самостійно вирішує питання місцевого життя, виходячи з інтересів громадян, які проживають на її території, державних інтересів та власної фінансово-економічної бази. Як представницький орган здійснює свої повноваження безпосередньо на сесіях, на яких розглядаються і вирішуються найважливіші питання, віднесені законодавством України до її відання. М. Р. н. д. у межах своєї компетенції приймає рішення, які є обов'язковими для виконання її органами, підприємствами (об'єднаннями), організаціями і установами, а також громадянами. Рішення міських (міст районного підпорядкування) Рад, які суперечать законодавству або прийняті з порушенням передбаченої законом процедури, скасовує Рада вищого рівня, а рішення міських (міст обласного і загальнодержавного підпорядкування) Рад — Верховна Рада України. У випадках, передбачених законодавством України, повноваження міської Ради можуть бути достроково припинені Верховною Радою України.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити