Юридичний словник-довідник

Атестація робочих місць за умовами праці — атестація, що проводиться на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності та умов господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина й матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працюючих, а також їхніх нащадків, як нині, так і в майбутньому. А. р. м. проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству, організації в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років. Відомості про результати А. р. м. заносяться до карти умов праці. Перелік робочих місць, виробництв, професій і посад з пільговим пенсійним забезпеченням працівників після погодження з профкомом затверджується наказом по підприємству, організації і зберігається протягом 50 років. Контроль за якістю проведення А. р. м. і правильністю використання її результатів покладено на органи державної експертизи умов праці.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити