Юридичний словник-довідник

Національні природні парки — природоохоронні, рекреаційні, культурно-освітні та науково-дослідні установи загальнодержавного значення, які створюються і метою збереження, відтворення й ефективного використання природних комплексів і мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову освітню та естетичну цінність. Рішення про створення Н. п. п. та відведення під них Земельних ділянок приймаються Президентом України. Н. п. п. є юридичною особою. Його діяльністю керує дирекція, очолювані директором. У складі Н. п. п. діють спеціальні служби охорони. Правовий режим Н. п. п. визначається Законом України «Про природно-заповідний фонд України», положенням про відповідний парк, іншими акта ми законодавства України. Цей режим зумовлений принципом функціонального зонування Н. п. п. На території Н. п. п. виділяються: а) заповідна зона, режим якої визначається відповідно до вимог, встановлених для природних заповідників; б) зона регульованої рекреації — в її межах проводяться короткочасний від починок та оздоровлення населення, огляд особливо мальовничих і пам'ятних місць; в) зона стаціонарної рекреації — призначена для розміщення готелів, мотелів, кемпінгів, інших об'єктів обслуговування відвідувачів парків; г) господарська зона — у межах її здійснюється господарська діяльність, спрямована на виконання покладених на парк завдань. На території зон регульованої і стаціонарної рекреації, а також господарської зони забороняється будь-яка діяльність, яка призводить або може призвести до погіршення стану навколишнього природного середовища, зниження рекреаційної цінності території Н. п. п. Зонування території Н. п. п., рекреаційна та інша діяльність у його межах здійснюються відповідно до проекту організації території Н. п. п., який затверджується Кабінетом Міністрів України. Див. також Природно-заповідний фонд України, Охоронні зони територій та об'єктів природно-заповідного фонду України, Служби охорони територій та об'єктів природно-заповідного фонду України.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити