Юридичний словник-довідник

Незалежність суддів — необхідна передумова сильної і незалежної судової влади поряд із законодавчою і виконавчою, без якої неможливе існування правової держави. Будь-яке непередбачене законом втручання у діяльність судді щодо здійснення правосуддя забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законодавством. Суддя не зобов'язаний давати будь-кому пояснення щодо сутності розглянутих справ або справ, які знаходяться в його провадженні, а також давати їх будь-кому для ознайомлення інакше, як у випадках і порядку, передбачених законом (ст. 12 Закону «Про статус суддів»). Н. с. означає: по-перше, незалежність їх від впливу і думок різних органів державної влади і управління, посадових осіб, громадських організацій і рухів, колективів і угруповань, засобів масової інформації, окремих громадян, не причетних до правосуддя; по-друге, незалежність від висновків органів попереднього розслідування і прокурора, думок учасників судового засідання; по-третє, незалежність самого складу суду, зокрема народних засідателів від суддів, суддів — членів складу суду — від головуючого, тобто можливість кожного судді і засідателя вільно брати участь у дослідженні доказів, обговоренні обставин справи і приймати рішення за своїм переконанням; по-четверте, незалежність їх від судів вищих інстанцій. Н. с. забезпечується: встановленим законом порядком обрання їх, зупинення їхніх повноважень та звільнення з посади; особливим порядком присвоєння військових звань суддям військових судів; передбаченою законом процедурою здійснення правосуддя; таємницею прийняття судового рішення і забороною розголошення її; забороною під загрозою відповідальності втручання у здійснення правосуддя; відповідальністю за неповагу до суду чи судді; правом на відставку; недоторканністю суддів; створенням необхідних організаційно-технічних та інформаційних умов, матеріальним і соціальним забезпеченням суддів відповідно до їх статусу; особливим порядком фінансування судів; системою органів судового самоврядування (ст. 11 Закону «Про статус суддів»).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити