Юридичний словник-довідник

Аудит — вид фінансового контролю, який полягає в перевірці публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів, а також іншої інформації з питань фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їхньої звітності, обліку, його повноти та відповідності чинному законодавству і встановленим нормативам. А. здійснюється незалежними особами (аудиторами), аудиторськими фірмами, які уповноважені суб'єктами господарювання на проведення його. А. може проводитися з ініціативи суб'єктів господарювання, а також у випадках, передбачених чинним законодавством (обов'язковий аудит). Проведення А. є обов'язковим для: 1) підтвердження достовірності та повноти річного балансу і звітності комерційних банків, фондів, бірж, компаній, підприємств, кооперативів, товариств та інших суб'єктів господарювання незалежно від форм власності та виду діяльності, звітність яких офіційно оприлюднюється, за винятком установ та організацій, які повністю утримуються за рахунок державного бюджету і не займаються підприємницькою діяльністю, а також суб'єктів з річним господарським оборотом у розмірі не більш як двісті мінімальних заробітних плат; 2) перевірки фінансового стану засновників комерційних банків, підприємств з іноземними інвестиціями, акціонерних товариств, інших фінансових посередників; 3) емітентів цінних паперів; 4) державних підприємств при здачі в оренду майнових комплексів, приватизації, корпоратизації та інших змінах форми власності; 5) порушення питання про визнання суб'єкта господарювання неплатоспроможним або банкрутом. Проведення А. є також обов'язковим в інших випадках, передбачених законами України. Висновок аудитора (аудиторської фірми) публікується перевіреною ним компанією разом з річним звітом, балансом та обліком прибутків і збитків.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити