Юридичний словник-довідник

Об'єднання громадян — добровільне громадське формування, утворену на основі єдності інтересів громадян з метою спільної реалізації прав і свобод. О. г. є політичні партії, громадські організації, профспілки, релігійні, кооперативні організації, О. г., що мають на меті одержання прибутків, комерційні фонди, органи громадської самодіяльності, інші О. г., порядок створення і діяльність яких визначаються Законом України «Про об'єднання громадян». Згідно з цим Законом не допускається утворення і діяльність О. г., що мають на меті зміну конституційного ладу і територіальної цілісності держави; підрив безпеки держави у формі ведення діяльності на користь іноземних держав; пропаганду війни, насильства чи жорстокості, фашизму та неофашизму; розпалювання національної та релігійної ворожнечі; створення незаконних воєнізованих формувань; обмеження загальновизнаних прав людини. О. г. створюються і діють на основі добровільності, рівноправності їх членів (учасників), самоврядування, законності та гласності. Вони вільні у виборі напрямів діяльності. Держава забезпечує дотримання прав і законних інтересів легалізованих О. г. Легалізація (офіційне визнання) їх здійснюється через реєстрацію або повідомлення про заснування. У разі реєстрації О. г. набуває статусу юридичної особи. Діє на підставі статуту. Всі основні питання діяльності О. г. повинні вирішуватися на зборах членів або представників членів об'єднання. О. г. України утворюються і діють за всеукраїнським, місцевим та міжнародним статусом. Див. також Громадська організація.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити