Юридичний словник-довідник

Обласний суд — судовий орган, що є однією з ланок судової системи загальних судів. Судді О. с. призначаються Президентом України за поданням Міністерства юстиції України, погодженим з Верховним Судом України. О. с. діє у складі голови, заступників голови і суддів.

До структури О. с. входять президія суду, судова колегія в цивільних справах і судова колегія в кримінальних справах. О. с. у межах своїх повноважень розглядає справи як суд першої інстанції, у касаційному порядку, у порядку нагляду і у зв'язку з нововиявленими обставинами. Здійснюючи нагляд за судовою діяльністю районних (міських), міжрайонних (окружних) судів, вивчає й узагальнює судову практику. Судові колегії О. с. розглядають справи як суд першої інстанції, у касаційному порядку і у зв'язку з нововиявленими обставинами, вивчають і узагальнюють судову практику, аналізують судову статистику, здійснюють інші повноваження, надані їм законом. Розглядаючи кримінальні і цивільні справи, судові колегії мають керуватися чинним матеріальним і процесуальним законодавством України. Президія О. с. розглядає справи в порядку судового нагляду і у зв'язку з ново-виявленими обставинами. Вона крім судових функцій має також повноваження щодо організаційного забезпечення діяльності районних (міських) і міжрайонних (окружних) судів. Затверджує склад судових колегій О. с., розглядає матеріали вивчення й узагальнення судової практики та аналізу судової статистики, заслуховує звіти голів судових колегій, розглядає питання роботи апарату суду, надає допомогу районним (міським), міжрайонним (окружним) судам щодо правильного застосування законодавства, здійснює інші повноваження, надані їй законодавством. Засідання президії проводяться не менш як два рази на місяць. Вони правомочні за наявності більшості членів президії. Участь прокурора області в засіданні президії при розгляді судових справ обов'язкова. Голова О. с. здійснює керівництво діяльністю суду. Крім того, він може головувати в судових засіданнях судових колегій, вносити протести на судові рішення районних (міських), міжрайонних (окружних) судів та касаційні ухвали судових колегій О. с. Повноваження О. с. мають також Верховний Суд Автономної Республіки Крим, Київський і Севастопольський міські суди.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити