Юридичний словник-довідник

Основні права нації (народу) — певні можливості кожної нації (народу), необхідні для нормального існування та розвитку її у конкретно-історичних умовах, які об'єктивно зумовлені досягнутим рівнем розвитку людства і мають бути загальними й рівними для всіх націй (народів). Розуміння О. п. н. залежить і від того, який зміст вкладатиметься у поняття нації. У суспільствознавстві існує щонайменше три інтерпретації цього поняття, а саме як спільноти: а) етнічної, б) політичної, в) територіальної, державно-громадської («юридичної»). О. п. н. можна розподілити на фізичні, або вітальні, життєві — можливості нації, необхідні для її фізичного існування, виживання, задоволення життєво необхідних потреб (наприклад, права на соціальну безпеку, національний та міжнародний мир і мирне співіснування з іншими націями, народами, екологічну безпеку, забезпечення життєво необхідного рівня матеріального добробуту нації); етнічні — можливості збереження, виявлення,- розвитку й захисту національної (етнічної) самобутності, унікальності (наприклад, права на культивування рідної мови, специфічного духовного менталітету тощо); культурні — можливості зберігати, виявляти, розвивати й захищати здобутки національної культури в усіх її виявах, а також користуватися культурним надбанням інших народів (право на збереження пам'яток національної історії та культури); економічні — можливості розвивати, збільшувати виробництво матеріальних благ для забезпечення й підвищення рівня добробуту нації (наприклад, право володіти, користуватися і розпоряджатись усіма природними та матеріальними ресурсами на власній території); політичні — можливості самостійно визначати характер і спосіб свого соціально-політичного конституювання, формувати націю як певну єдність, спільність, а також свої взаємини з іншими етнічними (як державними, так і бездержавними) утвореннями. Це насамперед право на політичне самовизначення, тобто визначення свого державного статусу: або як окремої держави, або як автономії чи територіально-національного утворення у складі іншої держави, або як держави, що входить до об'єднання кількох держав тощо. Право на існування і право на самовизначення, передусім політичне (тобто на державну самоорганізацію), а також економічне, соціальне, культурне посідають чільне місце серед О. п. н.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити