Юридичний словник-довідник

Охорона атмосферного повітря — система державних і громадських заходів технологічного, організаційного, правового характеру, спрямованих на відвернення і ліквідацію шкідливого хімічного, фізичного, біологічного впливу на атмосферу, раціональне використання повітря з метою задоволення екологічних, економічних інтересів і культурно-оздоровчих потреб суспільства. До таких заходів належать: забезпечення ефективної роботи устаткування для очищення викидів; створення і впровадження малошумних машин і механізмів; переведення транспортних засобів на менш токсичні види енергії і палива; переробка й утилізація відходів; скорочення виробництва і використання хімічних речовин, які шкідливо впливають на озоновий шар; перепрофілювання екологічно небезпечного виробництва та ін. З метою запобігання виникненню нових джерел забруднення законодавство встановлює спеціальні правила щодо проектування, будівництва і реконструкції промислових об'єктів (урахування сукупної дії викидів речовин, що забруднюють атмосферне повітря, всіма діючими і запланованими до будівництва об'єктами, встановлення санітарно-захисних зон при визначенні місць розміщення нових і реконструкції діючих підприємств, проведення обов'язкової екологічної експертизи проектів господарської діяльності тощо). Законодавство визначає також основні положення щодо здійснення моніторингу, обліку, контролю і застосування економічного механізму та відповідальності за правопорушення в галузі охорони і використання атмосферного повітря. Див. також Закон України «Про охорону атмосферного повітря.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити