Юридичний словник-довідник

Охорона вод — система державних і суспільних заходів екологічного, економічного, технологічного, біотехнічного, правового характеру, спрямованих на збереження, відновлення водних об'єктів, підтримання їх у якісному стані з метою використання за цільовим призначенням. Економічні заходи пов'язані з виділенням державою, підприємствами необхідних матеріально-технічних, фінансових засобів для здійснення водно-екологічних заходів, які забезпечують збереження і підтримання водних ресурсів у належному стані. Технологічні заходи (виробництво екологічно чистої продукції; система очисних споруд, які запобігають забрудненню вод; розробка способів, що сприяють оптимальному відновленню забруднених вод об'єктів до нормального стану) забезпечують дотримання екологічних вимог при використанні водних об'єктів. До біотехнічних заходів належать встановлення допустимих концентрацій шкідливих речовин, а також шкідливих мікроорганізмів й інших біологічних речовин, що забруднюють водні об'єкти, виробництво спеціальних приладів, які визначають ступінь забруднення водойм. Правові заходи — це встановлення в законодавчому порядку норм, що визначають належну поведінку водокористувачів, органів управління водними ресурсами та інших осіб, причетних до водних ресур1 сів. Правові норми містяться у Водному кодексі України, в інших законодавчих актах. Водне законодавство визначає права і обов'язки суб'єктів водних відносин, відповідальність за порушення водного законодавства. Вказані заходи спрямовані насамперед на забезпечення дотримання екологічних вимог при використанні водних ресурсів за цільовим призначенням. До найважливіших заходів належать ті, які запобігають забрудненню, засміченню, виснаженню водойм. Особливе значення в охороні вод має проведення державної екологічної експертизи проектів будівництва підприємств і споруд. Див. також Водний кодекс України, Водне право.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити