Юридичний словник-довідник

Охорона здоров'я — система заходів, спрямованих на забезпечення збереження та розвиток фізіологічних і психічних функцій, оптимальної працездатності та соціальної активності людини за умови максимальної біологічно можливої індивідуальної тривалості життя. Основними принципами О. з. в Україні є, зокрема, визнання О. з. пріоритетним напрямом діяльності суспільства і держави, одним із головних чинників виживання та розвитку народу України; дотримання прав і свобод громадянина в галузі О. з., забезпечення пов'язаних з ними державних гарантій; рівноправність громадян, демократизм і загальнодоступність медичної допомоги та інших послуг в галузі О. з.; орієнтація на сучасні стандарти здоров'я і медичної допомоги, поєднання вітчизняних традицій із світовим досвідом у галузі О. з.; попереджувально-профілактичний характер, комплексний соціальний, екологічний та медичний підхід до О. з.; багатоукладність економіки О. з. і багатоканальність фінансування її, поєднання державних гарантій з демонополізацією та заохоченням підприємництва і конкуренції (Основи законодавства України про охорону здоров'я).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити