Юридичний словник-довідник

Охорона праці — система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. Основні положення щодо реалізації конституційного права громадян на охорону їхнього життя і здоров'я в процесі трудової діяльності визначав Кодекс законів про працю та Закон України «Про охорону праці». Законодавство про О. п. регулює відносини між власником підприємства, установи й організації або уповноваженим ним органом і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації О. п. в Україні. Норми законодавства про О. п. поширюються на всі підприємства, установи й організації незалежно від форм власності та видів їхньої діяльності, на усіх громадян, які працюють на цих підприємствах.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити