Юридичний словник-довідник

Ощадна книжка — вкладний документ, що засвідчує Внесення особою грошових сум (вкладу) до кредитної установи, а відтак і наявність відповідних депозитний договірних відносин між вкладником і кредитною уста) новою. О. к. використовується переважно в ощадній справі, яку здійснюють Ощадний банк України, комерційні банки. Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» вкладниками можуть бути громадяни України, іноземні громадяни і особи без громадянства (ст. 43). В О. к. зазначаються: сума вкладу, дата його внесення, прізвище вкладника, характер вкладу, розмір виплачуваних процентів. Установи Ощадного банку приймають від населення вклади на єдину О. к. (такі заощадження можна внести і отримати в будь-якій установі Ощадного банку) та на пред'явника (прізвище вкладника в ощадній книжці не вказується). Окремі банки можуть видавати вкладникам вкладні (депозитні) свідоцтва або інший вкладний документ. Останнім часом набули поширення в обігу ощадні сертифікати — письмове свідоцтво банку про депонування грошових коштів, яке засвідчує право вкладника на одержання після закінчення встановленого строку депозиту і процентів по ньому. Користуватися ними можуть фізичні і юридичні особи. Ощадні сертифікати повинні відповідати вимогам, передбаченим Законом України «Про цінні папери і фондову біржу».

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити