Юридичний словник-довідник

Пайовий фонд майна колективного сільськогосподарського підприємства (КСП) — сукупність паїв членів КСП у вартості створених у результаті діяльності КСП основних виробничих і оборотних фондів, цінних паперів, коштів, майна, придбаного на законних підставах, у тому числі від участі в діяльності господарських товариств, інших господарських об'єднань. Правовий режим П. ф. майна КСП визначається законами України «Про колективне сільськогосподарське підприємство», «Про власність», іншими законодавчими актами, обумовлюється в статуті КСП. Усе майно, що включається до П. ф., належить на правах спільної пайової власності членам КСП. Суб'єктом цієї створеної колективної власності є КСП як юридична особа. Суб'єктами права власності на пай є члени КСП. Вони набувають право розпоряджатися своїм паєм після припинення членства в підприємстві. Розмір паю члена КСП залежить від його трудового внеску. Йому щорічно нараховується частина прибутку КСП залежно від частки в пайовому фонді. Вона може бути виплачена членові КСП або зарахована на його частку в пайовому фонді. У разі виходу з КСП громадянин має право одержати пай натурою, грішми, цінними паперами або розпорядитися ним за власним розсудом. На пай поширюються права спадкоємця. Спори, що виникають при реалізації права на пай, вирішуються судом.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити