Юридичний словник-довідник

Патент — юридично-технічний документ, який засвідчує право на винахід (корисну модель, промисловий зразок). Це юридичний документ, оскільки він закріплює за власником П. визначені законом права. Водночас це технічний документ, оскільки він дає технічний опис винаходу (корисної моделі, промислового зразка). В Україні (як і в усьому світі) охорона прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки надається державою у формі видачі авторові винаходу, корисної моделі і промислового зразка патенту. П. на винахід, корисну модель і промисловий зразок засвідчує від імені держави, що: 1) заявлена пропозиція є винаходом, корисною моделлю або промисловим зразком; 2) встановлено авторство на винахід, корисну модель чи промисловий зразок; 3) визнано право власності на винахід, корисну модель чи промисловий зразок; 4) визнано пріоритет на винахід, корисну модель чи промисловий зразок. П. видається Державним патентним відомством України, оскільки лише це відомство має право кваліфікувати заявлені пропозиції як винахід, корисну модель чи промисловий зразок. П. має територіальний характер, тобто він набуває чинності тільки в межах тієї країни, патентне відомство якої видало його. Для захисту прав на винахід, корисну модель чи промисловий зразок в інших країнах слід подати заявку і отримати П. у патентному відомстві тієї країни, де заявник бажає одержати правову охорону своєї пропозиції. П. надає його власникові виключне право на використання творчого результату на власний розсуд, тобто патентовласник має право використовувати цей результат в межах, встановлених законодавством, давати дозвіл на використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка (видати ліцензію) будь-якій третій особі, а також забороняти будь-якій третій особі використовувати винахід, корисну модель чи промисловий зразок без дозволу патентовласника (крім випадків, передбачених законодавчими актами). Патентовласник має право на власний розсуд розпоряджатися винаходом, корисною моделлю чи промисловим зразком, тобто укладати будь-які цивільно-правові угоди з відчуження зазначених об'єктів (продати, обміняти, подарувати, передати у спадщину, відмовитися, а також передати Фонду винаходів України).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити