Юридичний словник-довідник

Патентна інформація — складова частина науково-технічної інформації, до якої належать задокументовані або публічно оголошені відомості про вітчизняній та зарубіжні досягнення науки, техніки і виробництва, одержані в ході науково-дослідної, дослідно-конструкторської, проектно-технологічної та громадської діяльності. П. і.— це сукупність принципів і методів одержання, класифікації, обробки, збереження, пошуку, передачі і використання інформації про винаходи, промислові зразки, корисні моделі та інші об'єкти промислової власності. Вона забезпечується спеціальною державною інформаційною службою. За умов ринкової економіки науково-технічна інформація (зокрема патентна) проголошена товаром і об'єктом права власності. Вона може бути використана іншими особами тільки на підставі договору з її власником за обумовлену винагороду.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити