Юридичний словник-довідник

Патентоспроможність — здатність результату науково-технічної діяльності одержати правову охорону від держави. Цим результатом може бути винахід, корисна модель, промисловий зразок та інші об'єкти промислової власності, які згідно з чинним законодавством відповідають умовам П., тобто тим умовам, які вимагає закон для надання правової охорони результату науково-технічної творчості. Умови П. для кожного виду об'єктів промислової власності чинне законодавство визначає окремо: для винаходу — це світова новизна, винахідницький рівень і придатність для використання. Патентне законодавство окремих країн визначає умови П. для одного і того самого об'єкта промислової власності по-різному. Внаслідок цього, наприклад, винахід може в одній країні визнаватися патентоспроможним, а в іншій — ні. Одному і тому самому винаходу в одній країні правова охорона надається, в іншій у наданні такої охорони відмовляють. Так, в Японії, Швеції, Австрії та деяких інших країнах на лікарські, смакові та харчові речовини, одержані нехімічним шляхом, патенти не видаються.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити