Юридичний словник-довідник

Переважне право залишення на роботі при вивільненні працівників — право не бути звільненим з роботи при скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці. Таке право мають працівники з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці. При однакових продуктивності праці і кваліфікації перевага надається: сімейним працівникам — коли вони мають на своєму утриманні двох і більше осіб; працівникам, у сім'ї яких немає інших осіб із самостійним заробітком; працівникам з тривалим безперервним стажем роботи на цьому підприємстві, в установі, організації; працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах без відриву від виробництва; учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; винахідникам і раціоналізаторам; працівникам, які дістали на цьому підприємстві, в установі, організації трудове каліцтво або професійне захворювання; працівникам із числа колишніх військовослужбовців строкової служби та осіб, які проходили альтернативну (невійськову) службу, протягом двох років від дня звільнення із служби; особам, які дістали променеву хворобу та інші захворювання, пов'язані з променевим навантаженням, наслідками Чорнобильської катастрофи; учасникам ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи у зоні відчуження в 1986— 1990 pp., а також особам, евакуйованим із зони відчуження і переселеним із зони відселення, іншим прирівняним до них особам; громадянам з числа депортованих з України — протягом п'яти років від часу повернення на постійне проживання в Україну; громадянам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (Герої Радянського Союзу, особи, нагороджені орденом Слави трьох ступенів, Герої Соціалістичної Праці< повні кавалери ордена Трудової слави).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити