Юридичний словник-довідник

Періодичні юридичні видання в Україні — журнали, зібрання нормативних актів і офіційних документів, міжвідомчі збірники, щорічники наукових праць, газети та деякі інші видання правового характеру, які друкуються з певною періодичністю. Серед них «Відомості Верховної Ради України», «Зібрання Постанов Уряду України», «Бюлетень законодавства і юридичної практики України», «Право України», «Юридичний вісник», «Підприємництво і ринок України», «Вісник Академії правових наук України», «Вісник Львівського університету» (серія юридична), «Вісник Київського університету» (юридичні науки), «Правничі вісті», «Правова держава» (щорічник Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України), «Інформаційний вісник Вищого арбітражного суду України», «Юридичний вісник України», «Українське право», а також газети «Закон і бізнес», «Именем закона» тощо.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити