Юридичний словник-довідник

Підприємець — особа, яка здійснює підприємницьку діяльність. Суб'єктами цієї діяльності можуть бути громадяни України, інших держав, не обмежені законом у правоздатності і дієздатності, юридичні особи всіх форм власності. Законодавством встановлені певні обмеження щодо здійснення підприємницької діяльності окремими категоріями громадян: військовослужбовцями, посадовими особами органів прокуратури, суду, державної безпеки, внутрішніх справ, державного нотаріату, а також органів державної влади і управління, які повинні контролювати діяльність підприємств. Особи, яким суд заборонив займатися певною діяльністю, не можуть бути зареєстровані як підприємці з правом здійснення відповідного виду діяльності до закінчення строку, встановленого вироком суду. Особи, що мають непогашену судимість за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини, не можуть бути зареєстровані як підприємці, а також не можуть бути співзасновниками підприємницьких організацій і займати в підприємницьких товариствах та їхніх спілках (об'єднаннях) керівні посади, а також посади, пов'язані з матеріальною відповідальністю. Іноземні громадяни і особи без громадянства, що здійснюють підприємницьку діяльність на території України, користуються такими самими правами і мають такі самі обов'язки, що й громадяни України, якщо інше не випливає із законодавства України. Порядок здійснення підприємницької діяльності іноземними юридичними особами визначається законодавством України.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити