Юридичний словник-довідник

Підприємство — юридична особа, яка здійснює виробничу, науково-дослідницьку і комерційну діяльність з метою одержання прибутку. П. має самостійний баланс, розрахунковий рахунок та інші рахунки в банку, печатку із своїм найменуванням, товарний знак. П. надано право здійснювати будь-яку діяльність, не заборонену законодавством. Існують такі види П.: індивідуальне, сімейне, приватне, орендне, кооператив, товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з додатковою відповідальністю, акціонерне товариство, спільне підприємство, мале підприємство та ін. П. створюється за рішенням власника або уповноважених ним органів, підприємства — засновника, організації тощо. П. діє на підставі статуту, який затверджує власник майна або уповноважений ним орган. Майно П. належить власникові на праві власності або повного господарського відання. Порядок створення, реєстрації та діяльності П. регулюється Законом України «Про підприємства в Україні».

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити