Юридичний словник-довідник

Підсудність — розподіл між судами справ, що підлягають розгляду в першій інстанції. Встановлено такі види підсудності: родова (предметна), територіальна (місцева), за зв'язком справ, а в кримінальному процесі — ще й спеціальна. Родова П. визначає віднесення справи до відання тієї чи іншої ланки судової системи залежно від виду злочину або характеру цивільної справи. Наприклад, більшість кримінальних справ підсудні районним (міським) судам і розглядаються у колегіальному порядку або одноособово суддею (ст. 33 КПК). Справи про особливо небезпечні злочини (наприклад, про особливо небезпечні злочини проти держави та інші, перелічені в ст. 34 КПК) підсудні Верховному Суду Автономної Республіки Крим, обласному. Київському, Севастопольському міським судам. Усі справи, що підлягають вирішенню в порядку цивільного судочинства, розглядаються районними (міськими) судами (ст. 123 ЦПК). Територіальна (місцева) П. визначається місцем скоєння злочину. За територіальною ознакою встановлюють, якому конкретно з однойменних судів підсудна справа. За загальним правилом кримінальна справа розглядається в тому суді, в районі діяльності якого скоєно злочин або в районі діяльності якого закінчено попереднє розслідування в даній справі (ст. 37 КПК). Відповідно до ст.-125 ЦПК позови пред'являються в суді за місцем проживання відповідача. Однак ст. 126 ЦПК встановлюй випадки, коли П. справи визначається за вибором позивача. В цивільному процесі для певної категорії справ (ст. 130 ЦПК) встановлена виключна П. П. за зв'язком справ у цивільному процесі передбачена ст. 131 ЦПК. Ця П. визначається можливістю об'єднання в одному провадженні кримінальних справ про обвинувачення однієї особи або групи осіб у скоєнні одного або кількох злочинів, які (справи) підсудні за територіальною чи родовою ознакою різним судам (ст. ст. 39, 40 КПК). Спеціальна П. у кримінальному процесі визначається суб'єктом злочину. Цей вид П. стосується переважно кримінальних справ про злочини військовослужбовців та військовозобов'язаних під час проходження ними військового збору. Спеціальна П.— це П. військовим судам або міжобласним судам (ст. 36 КПК). Верховному Суду України підсудні кримінальні справи особливої складності або виняткового громадського значення. Цей суд та вищестоящі суди мають право вилучати з підсудності нижчестоящих судів на своїй території і приймати до свого провадження будь-які справи.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити