Юридичний словник-довідник

Пленум Верховного Суду України — орган Верховного Суду України, який є найвищою судовою інстанцією у справах, підсудних загальним судам. Склад, порядок скликання, повноваження та інші питання діяльності його визначаються Законом «Про судоустрій» та процесуальним законодавством. П. В. С. У. діє у складі Голови Верховного Суду України, його заступників й усіх суддів Верховного Суду України. У засіданнях Пленуму беруть участь Генеральний прокурор України (обов'язково),Міністр юстиції України. У засіданнях Пленуму, не пов'язаних з розглядом судових справ, на запрошення Голови Верховного Суду України можуть брати участь судді" районних і обласних судів, члени Науково-консультативної ради при Верховному Суді України, представники міністерств, державних комітетів і відомств, інших державних органів, громадських організацій, наукових установ. П. В. С. У. скликається не менш як один раз на три місяці. Про час скликання Пленуму і питання, що виносяться на його розгляд, члени Пленуму, Генеральний прокурор України і Міністр юстиції України повідомляються не пізніш як за п'ятнадцять днів до засідання. Засідання Пленуму правомочні за наявності не менше двох третин його складу. Постанови Пленуму приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів членів Пленуму, які беруть участь у голосуванні. Пленум розглядає судові справи в порядку нагляду і у зв'язку з нововиявленими обставинами, матеріали узагальнення судової практики і судової статистики, а також подання Генерального прокурора України і Міністра юстиції України і дає керівні роз'яснення судам з питань застосування законодавства; затверджує за поданням Голови Верховного Суду України склад судових колегій, а також заступників голів судових колегій і секретаря Пленуму з числа суддів Верховного Суду України, склад Науково-консультативної ради; розглядає питання про внесення подань у порядку законодавчої ініціативи до Верховної Ради України та про тлумачення законів; заслуховує повідомлення про роботу президії Верховного Суду України; розглядає подання Голови. Верховного Суду України про невідповідність керівних роз'яснень Пленуму законодавству України. Постанови Пленуму підписують Голова Верховного Суду України і секретар Пленуму. Секретар крім виконання обов'язків судді Верховного Суду України здійснює організаційну роботу щодо підготовки засідань Пленуму, ведення протоколу і виконання постанов Пленуму.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити