Юридичний словник-довідник

Повернення виконання — повернення позивачем (стягувачем) відповідачеві (боржникові) всього одержаного за скасованим рішенням. Для настання П. в. необхідно: одержання позивачем майна або грошових сум у порядку виконання рішення суду; скасування цього рішення і закриття провадження у справі або залишення позову без розгляду, або відмова у задоволенні позову чи Зміні рішення задоволенням позовних вимог у меншому розмірі чи скасуванням рішення з поверненням справи на новий розгляд, при якому позовні вимоги задовольняються в меншому розмірі або у задоволенні їх відмовлено. Питання про П. в. вирішує суд, який скасовує чи змінює рішення, або суд, рішення якого було скасовано при новому розгляді справи. П. в. у справах про стягнення на користь члена колгоспу оплати праці, про стягнення винагороди за авторське право, право на відкриття, винахід, на які видано авторські свідоцтва, раціоналізаторську пропозицію і промисловий зразок, про відшкодування збитків, заподіяних каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров'я, а також втратою годувальника, допускається лише у разі скасування рішення в порядку судового нагляду або у зв'язку з додатково виявленими обставинами та якщо скасоване рішення ґрунтувалося на повідомленні позивачем неправдивих відомостей або поданні ним підроблених документів. У справах про стягнення аліментів, заробітної плати чи інших виплат незалежно від того, в якому порядку скасоване рішення, П. в. допускається лише у разі, якщо скасоване рішення ґрунтувалось на підроблених документах або на свідомо неправдивих відомостях позивача.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити