Юридичний словник-довідник

Безоплатне користування майном — договір про надання майна в тимчасове безоплатне користування однією стороною іншій, яка зобов'язується повернути те саме майно. Строк користування переданим майном визначається за згодою сторін. Якщо в договорі строк не визначено, вважається, що договір укладено на невизначений строк, і кожна із сторін має право відмовитися від договору, попередивши про це в письмовій формі іншу сторону за три місяці. Сторона, яка передала майно в безоплатне користування, має право вимагати дострокового розірвання договору у разі, якщо інша сторона користується майном не відповідно до договору або призначення майна, погіршує його стан чи пере дає його без згоди власника третій особі.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити