Юридичний словник-довідник

Політичний режим — сукупність методів і прийомів здійснення державної влади. Розрізняють такі види П. p.: демократичний, авторитарний, тоталітарний. За демократичного режиму державна влада здійснюється здебільшого ліберально-демократичними методами з дотриманням прав людини, забезпеченням легальних можливостей урахування інтересів усіх груп населення через демократичні інститути та діяльність різноманітних громадських організацій, які представляють ці інтереси і впливають на вироблення і здійснення політики держави. За умов авторитарного режиму державна влада здійснюється більш жорсткими методами, можливості для вільного виявлення інтересів різних груп населення обмежені, всю владу зосереджує в своїх руках правляча верхівка. Фактично принцип розподілу влади не реалізується, права і свободи громадянського суспільства ігноруються. За умов тоталітарного режиму державна влада здійснюється обмеженням або порушенням основних прав людини; скороченням або недопущенням, усуненням легальних можливостей для вільного виявлення й урахування інтересів усіх груп населення; зосередженням неконтрольованої населенням державної влади в руках правлячої верхівки (олігархії) або однієї особи. Мають місце політичний терор, зрощування функцій правлячої партії з державою тощо.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити