Юридичний словник-довідник

Поняті — сторонні особи, яких запрошують працівники органів дізнання або попереднього слідства бути присутніми при проведенні обшуку, виїмки, огляду, пред'явленні осіб і предметів для впізнання, відтворенні обстановки і обставин події (слідчий експеримент), опису майна. П. засвідчують своїми підписами відповідність записів у протоколі слідчої дії виконаним діям. Як П. можуть бути запрошені лише повнолітні громадяни, не заінтересовані в справі та спроможні правильно сприймати й переповідати те, що відбувається. П. не можуть бути потерпілі, родичі підозрюваного, обвинуваченого і потерпілого, працівники органів дізнання й попереднього слідства. В кожному випадку обов'язкова присутність не менш як двох П. Вони не мають права без дозволу особи, яка проводила слідчу дію, розголошувати дані, що стали їм відомі у зв'язку з виконанням своїх обов'язків як П. Зауваження П. з приводу проведених слідчих дій підлягають обов'язковому занесенню до протоколу. Порядок залучення П. передбачено ст. 127 КПК.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити