Юридичний словник-довідник

Попереднє розслідування — стадія кримінального процесу, на якій органи дізнання і попереднього слідства здійснюють у передбаченому кримінально-процесуальним законом порядку діяльність, пов'язану із збиранням, перевіркою і оцінкою доказів, з метою з'ясування наявності чи відсутності події злочину, винності конкретних осіб у скоєнні злочину та інших обставин, які мають значення для правильного вирішення кримінальної справи. Основними завданнями П. р. є: 1) охорона прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, які беруть у ньому участь; 2) швидке і повне розкриття злочину, притягнення осіб, винних у його скоєнні, до участі у справі як обвинувачених і охорона від необґрунтованого притягнення до кримінальної відповідальності осіб, не причетних до скоєння злочину; 3) вжиття заходів щодо відшкодування шкоди, завданої злочином; 4) з'ясування причин скоєння злочину та умов, які цьому сприяли, і вжиття заходів до їх усунення. П. р. здійснюється у двох формах: дізнання і попереднього слідства. Дізнання може передувати попередньому слідству, але не може замінювати його. Розслідування називається попереднім, бо передує судовому розгляду, основною частиною якого є слідство судове. Стадію П. р. проходить переважна більшість кримінальних справ. Винятком є справи приватного обвинувачення (ч. І ст. 27 КПК) та справи з протокольною формою досудової підготовки матеріалів (ст. 425 КПК). У цих справах П. р. проводиться обов'язково, коли злочин скоєно неповнолітнім або особою, яка через свої фізичні або психічні вади не може сама здійснювати своє право на захист, а в інших випадках — коли це визнають необхідним суд або прокурор (ст. 111 КПК). Нагляд за дотриманням законів органами дізнання і попереднього слідства здійснює прокурор (гл. 21 КПК).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити