Юридичний словник-довідник

Права жінок — комплекс прав і свобод, який характеризує правовий статус жінок з урахуванням особливостей їх соціального стану. П. ж. є складовою частиною загального комплексу прав людини, який становить правовий статус будь-якої фізичної особи. П. ж. існують у міжнародному праві у вигляді загальновизнаних міжнародних стандартів, які містяться в міжнародних угодах і рекомендаціях міжнародних організацій. У внутрішньодержавному праві вони закріплені в національному законодавстві. Держави беруть на себе зобов'язання забезпечити рівноправність жінок. Дискримінація їх несумісна з гідністю жінки як людини, з добробутом родини і суспільства, заважає їхній участі на рівних умовах з чоловіками у політичному, соціальному, економічному житті своєї країни і є перешкодою для повноцінного розвитку можливостей жінки. Генеральна Асамблея ООН у 1979 р. прийняла Конвенцію про ліквідацію всіх форм дискримінації стосовно жінок. Україна є учасником цієї Конвенції.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити