Юридичний словник-довідник

Право — система встановлених або санкціонованих державою загальнообов'язкових правил (норм) поведінки, які виражають волю домінуючої в суспільстві частини населення, спрямовані на врегулювання суспільних відносин відповідно до цієї волі і дотримання яких забезпечується цілеспрямованою діяльністю держави. П., як і держава,— категорія історична. Воно виникає лише на певному етапі розвитку людства, водночас із виникненням держави, за допомогою якої економічно пануючий клас намагається зміцнити своє панування.

З цією метою він проголошує від імені держави загальнообов'язковими ті звичаї, які відповідають його інтересам, або, перетворюючи свою волю на державну, встановлює нові загальнообов'язкові правила поведінки. П., як і держава, відображає певний тип виробничих відносин, співвідношення класових сил у суспільстві. Зміна суспільного ладу веде до зміни сутності держави і П. П. нерозривно пов'язане з державою, адже саме держава перетворює волю домінуючої в суспільстві частини населення на закон, саме держава забезпечує реалізацію правових приписів, застосовую чи в разі необхідності державний примус до правопорушників. У свою чергу П. визначає компетенцію державних органів, конструює механізм держави, встановлює податки, необхідні для його утримання, закріплює взаємні права держави і громадянина тощо. Загальнообов'язковість правових норм, їхня точність і формальна визначеність, забезпеченість застосування їх з боку держави роблять П. важливим інструментом регулювання суспільних відносин, надаючи їм упорядкованості й стабільності. На відміну від об'єктивного розуміння поняття П. як системи загальнообов'язкових правил (норм) поведінки термін «право» застосовується для означення суб'єктивних прав особи, тобто закріплених у юридичних нормах меж її можливої поведінки щодо інших суб'єктів права.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити