Юридичний словник-довідник

Право власності на інформацію — сукупність правових норм, які регулюють відносини щодо володіння, користування і розпорядження інформацією. Суб'єктами П. в. на і. є громадяни, юридичні особи, держава. Інформація може бути об'єктом права власності як у повному обсязі, так і володіння, користування чи розпорядження нею окремо. Підстави для виникнення П. в. на і.: створення інформації власними силами і за свій рахунок; договір на створення інформації, договір, що містить умови переходу П. в. на і. до іншої особи (наприклад, купівля, продаж, поставки та ін.). Інформація, створена кількома громадянами або юридичними особами, є їхньою колективною власністю. Порядок і правила користування такою власністю визначаються договором, укладеним між співвласниками. Інформація, створена організаціями (юридичними особами) або придбана ними іншим законним способом, є власністю цих організацій. Інформація, створена на кошти державного бюджету, є державною власністю. Інформація, створена на правах індивідуальної власності, може бути віднесена до державної власності у разі передачі її на зберігання у відповідні банки даних, фонди або архіви на договірній основі. Власник інформації має право визначати правила доступу до неї, правила обробки її, призначати особу, яка здійснює володіння, використання і розпорядження інформацією та інші дії щодо неї.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити