Юридичний словник-довідник

Право на інформацію — гарантована можливість вільного одержання, використання, поширення і зберігання будь-яких відомостей, у будь-якій формі і будь-якими засобами. В Україні П. на і. вперше визначено Законом «Про інформацію» 1992 р. (ст. 9). У Загальній Декларації прав людини, прийнятій у 1948 р., П. на і. розглядається як складова частина права кожної людини на свободу переконань і свободу виявлення їх (ст. 19). Згідно з національним законодавством суб'єктами П. на і. є громадяни, об'єднання їх, юридичні особи, державні органи. П. на і. охоплює: право власності на інформацію; право на заснування друкованих засобів масової інформації; право на науково-технічну інформацію; право на одержання масової інформації через друковані засоби масової інформації; право одержувати інформацію про діяльність органів державної влади й управління, органів місцевого самоврядування та ін. П. на і. охороняється законом. Встановлено ряд юридичних гарантій цього права. Держава гарантує всім учасникам інформаційних відносин рівні права й можливості доступу до інформації. Суб'єкт П. на і. може вимагати усунення будь-яких порушень його права. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі джерел одержання інформації, крім випадків, передбачених законом.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити